شهید مسعود مددخانی

جانباز شهید راه امربه معروف و نهی از منکر

شهید مسعود مددخانی

جانباز شهید راه امربه معروف و نهی از منکر

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

سال 78 در حالی که 27 ساله بودم، توسط یکی از دوستان با شهید مددخانی آشنا شدم. البته قبل از اینکه بنده او را ببینیم، شرایط سخت‌تری از خودش را برای من توضیح داد اما عشقی در وجودم بود که این شرایط برایم راحت به نظر می‌رسید؛
می‌دانستم که او در جهت انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر جانش را فدا کرده است و با توجه به اینکه این امر برایم ارزشمند بود، پذیرفتم که در کنارش زندگی کنم